Co nowego w Zameczku?

Wydarzenia, konkursy, spotkania z ciekawymi osobami. Bądź z nimi na bieżąco!


 

Informacja Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.

 

  1. Prezydent Miasta Siedlce w porozumieniu z Caritas Diecezji Siedleckiej uruchamia nr konta bankowego:

  94 9194 0007 0027 9318 2000 0110
dla wpłat na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz dla miasta partnerskiego Berdyczowa z przeznaczeniem na zakup leków, środków opatrunkowych, dezynfekujących, higienicznych itp. dla Berdyczowskiego Szpitala Miejskiego oraz innych potrzebnych artykułów uzgodnionych z merem Sergiejem Orlukiem. Wpłat dokonujemy koniecznie z dopiskiem „UKRAINA”.

  1. Od godziny 13:00 dzisiaj tj. 26.02.2022 r. sobota uruchomione zostają numery telefonów CAŁODOBOWO i CODZIENNIE, prowadzone i koordynowane przez MOPR w Siedlcach

– dla osób zgłaszających chęć udzielenia pomocy osobom z Ukrainy (udzielenie schronienia, przekazania darów itp.)

                                 605 031 412

– dla osób z Ukrainy szukających pomocy w każdym zakresie
                                605 573 371

  1. W Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 na parterze w holu głównym zostaje uruchomiony od godziny 13:00 dzisiaj tj. 26.02.2022 r. sobota PUNKT KOORDYNACYJNY czynny codziennie i całodobowo.  Można będzie zgłaszać osobiście potrzeby, zarówno w zakresie uzyskania pomocy, jak i chęci jej udzielenia.

e-mail: ukraina@um.siedlce.pl

O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.

28.02.2022r.

 

 

Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Żłobka i Przedszkola po zakończeniu zawieszenia działalności związanej z koronawirusem (COVID-19) oraz postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem (COVID-19) u dzieci i pracowników i zapobiegania wystąpienia koronawirusa (COVID-19) w Zameczek Niepublicznym Przedszkolu Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach oraz Niepublicznym Żłobku Zameczek.

Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Żłobka i Przedszkola po zakończeniu zawieszenia działalności związanej z COVID-19 oraz postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia COVID-19

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

 

Zasady organizacji zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w Zameczek Niepublicznym Przedszkolu Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Zasady organizacji zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w Zameczek Niepublicznym Przedszkolu Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach podczas czasowego ograniczen

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3