Konkurs fotograficzny

 

KONKURS DLA RODZICÓW I ICH DZIECI


?POKAŻ MI SWOJE MIASTO?Konkurs polega na sfotografowaniu swojej miejscowości:


TAK ABY UKAZAĆ JEJ NAJPIĘKNIEJSZE I NAJCIEKAWSZE WALORY.


Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie fotografie z dwóch różnych miejsc.

Na każdej fotografii prosimy napisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, numer telefonu,

adres a-mail, opis zdjęcia (tytuł). Prace prosimy składać do końca kwietnia w sekretariacie przedszkola.


Wyróżnione fotografie zostaną wysłane na Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

?POKAŻ MI SWOJE MIASTO?.


Logowanie