Konkurd międzyprzedszkolny

 

 

Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori

ZAMECZEK w Siedlcach

Zaprasza do udziału w

MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE ARTYSTYCZNYM

Pod hasłem:

„Mandala z figur geometrycznych"

 

Celem konkursu jest przybliżenie założeń metody Marii Montessori, kształtowanie  wyobraźni artystycznej dziecka, rozwijanie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz nabywanie umiejętności wyciszenia i relaksacji.

 

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną  związaną z tematem konkursu.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat.
 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, w dowolnym formacie, mogą być kompozycją wieloelementową, płaską lub przestrzenną.
 4. Kryteria oceny prac:

- pomysłowość wykonania pracy

- wykorzystanie figur geometrycznych do realizacji pracy plastycznej

- uwzględnienie założeń pedagogiki Montessori

- zgodność treści z tematem konkursu

- estetyka i precyzja wykonania

 

 1. Każda praca (na odwrocie), powinna zostać opatrzona metryczką zawierającą:

- imię i nazwisko dziecka

- wiek dziecka

- imię i nazwisko opiekuna

- nazwę, adres, telefon, e-mail przedszkola

 1. Prace należy przesłać lub dostarczyć do 28.04.2017 r. na adres organizatora:

ZAMECZEK

Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori

ul. Grabianowska 50, 08-110 Siedlce

z dopiskiem „Konkurs – mandala z figur geometrycznych"

 1. Nadesłane prace nie będą zwracane.
 2. Koszty przesłania lub doręczenia pokrywa nadawca.
 3. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 prace różnych uczestników.
 4. Jury powołane przez organizatora przyzna laureatom dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 5. Lista laureatów konkursu oraz termin rozdania nagród zostaną opublikowane do 10.05.2017 r. na portalu społecznościowym Facebook na profilu  przedszkola Zameczek: Aktywność dziecka metodą Montessori - Przedszkole i Żłobek Zameczek
 6. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 793710873
 7. Koordynator konkursu: Anna Daraż-Szuba, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Logowanie