Author Archives: przedszkolezameczek.pl

Pomoc dla Ukrainy

Informacja Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.   Prezydent Miasta Siedlce w porozumieniu z Caritas Diecezji Siedleckiej uruchamia nr konta bankowego:   94 9194 0007 0027 9318 2000 0110 dla wpłat na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz dla miasta partnerskiego Berdyczowa z przeznaczeniem na zakup leków, środków opatrunkowych, dezynfekujących, higienicznych itp. … więcej

Rekrutacja uzupełniająca do Projektu „Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobku Zameczek”

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do żłobka zlokalizowanego w Siedlcach przy ulicy Ceglanej 29. W żłobku realizowany jest Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Zameczek”. Celem Projektu jest umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy 40 rodzicom lub prawnym opiekunom (kobietom i mężczyznom), którzy pełnią funkcje … więcej

Rekrutacja uzupełniająca do Projektu „Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobku Zameczek”

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do żłobka zlokalizowanego w Siedlcach przy ulicy Ceglanej 29. W żłobku realizowany jest Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Zameczek”. Celem Projektu jest umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy 40 rodzicom lub prawnym opiekunom (kobietom i mężczyznom), którzy pełnią funkcje … więcej

Zakup i sukcesywna dostawa produktów spożywczych do niepublicznego żłobka Zameczek Wioletta Cholewa-Baranowska

Niepubliczny żłobek Zameczek Wioletta Cholewa-Baranowska zaprasza do złożenia oferty/ofert na zakup i sukcesywną dostawę produktów spożywczych w ramach realizacji projektu Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Zameczek”. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną dostawę produktów spożywczych do przygotowywania posiłków dla 40 dzieci w okresie 01 styczeń 2019 – 31 grudzień 2020. Cel … więcej