Wszystko o Montessori

Model absolwenta przedszkola Montessori Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia. Wykazuje: motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego, umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania, … więcej
„Pomóż mi zrobić to samemu” Koncepcja pedagogiczna Marii Montessori Pedagogika Montessori to koncepcja pedagogiczna, obejmującą rozwój dziecka od narodzenia aż do wkroczenia przez nie w wiek dorosły. Jej autorką jest Maria Montessori (1870–1952) – włoska lekarka i pedagog, zaliczana do grona reformatorów edukacji wczesnoszkolnej i umieszczana w nurcie pedagogiki alternatywnej. Nowe … więcej