Oferta cenowa

 

Odpłatność w roku szkolnym 2017/2018 w Żłobku wynosi:

1. Wpisowe w kwocie 200zł za dziecko nowoprzyjęte i kontynuujące następny rok szkolny.

2. Czesne za każdy miesiąc od IX 2017r. do VIII 2018r. wynosi:

Wariant I - pobyt w godz. 6.30-12.00 - 305zł

Wariant II - pobyt w godz. 6.30-16.30 - 375zł

Wariant III - pobyt w godz. 6.30-18.00 - 405zł


Odpłatność w roku przedszkolnym 2017/2018 w Przedszkolu wynosi:

1. Wpisowe w kwocie 200zł za dziecko nowoprzyjęte i kontynuujące następny rok szkolny.

2. Czesne za każdy miesiąc od IX 2017r. do VIII 2018r. wynosi:

Wariant I - pobyt w godz. 6.30-12.00 - 275zł

Wariant II - pobyt w godz. 6.30-16.30 - 320zł

Wariant III - pobyt w godz. 6.30-18.00 - 375zł

 

Stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu dziecka - 9.50zł (własna kuchnia)

Czesne obejmuje:
- realizację podstawy programowej MEN,

- zajęcia rozwojowe oparte na pedagogice Marii Montessori,

- j. angielski - 1 raz w tyg.

- dogoterapię- 1 raz w tyg.

- rytmikę - 1 raz w tyg.

- zajęcia z logopedą (indywidualne i grupowe)  2 razy w tygodniu
- zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe)  2 razy w tygodniu
- zajęcia plastyczne, bajkoterapię, inne zajęcia autorskie prowadzone przez wykwalifikowane  i zaangażowane nauczycielki,
- zabawy, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi i inne imprezy.

Dla chętnych organizujemy dodatkowe zajęcia :

- j. niemiecki/hiszpański
- korektywa

- legomania

- warsztaty rzeźbiarskie z różnorodnych tworzyw

- taniec współczesny towarzyski

- judo
- szachy
- techniki szybkiego uczenia się
- warsztaty teatralne
- indywidualne lekcje gry na instrumentach muzycznych
- wycieczki, teatrzyki i inne imprezy.

Logowanie