Oferta cenowa

Odpłatność w roku szkolnym 2016/2017 w Żłobku wynosi:

1. Wpisowe w kwocie 200zł za dziecko nowoprzyjęte i dziecko kontynuujące następny rok szkolny.

2. Czesne za każdy miesiąc od IX 2016r. do VIII 2017r. wynosi:

Wariant I - pobyt w godz. 6.30-12.00 - 280zł

Wariant II - pobyt w godz. 6.30-16.30 - 350zł

Wariant III - pobyt w godz. 6.30-18.00 - 380zł


Odpłatność w roku szkolnym 2017/2018 w Żłobku wynosi:

1. Wpisowe w kwocie 200zł za dziecko nowoprzyjęte i kontynuujące następny rok szkolny.

2. Czesne za każdy miesiąc od IX 2017r. do VIII 2018r. wynosi:

Wariant I - pobyt w godz. 6.30-12.00 - 305zł

Wariant II - pobyt w godz. 6.30-16.30 - 375zł

Wariant III - pobyt w godz. 6.30-18.00 - 405zł


Odpłatność w roku przedszkolnym 2016/2017 w Przedszkolu wynosi:

1. Wpisowe w kwocie 200zł za dziecko nowoprzyjęte i kontynuujące następny rok szkolny.

2. Czesne za każdy miesiąc od IX 2016r. do VIII 2017r. wynosi:

Wariant I - pobyt w godz. 6.30-12.00 - 250zł

Wariant II - pobyt w godz. 6.30-16.30 - 320zł

Wariant III - pobyt w godz. 6.30-18.00 - 375zł


Odpłatność w roku przedszkolnym 2017/2018 w Przedszkolu wynosi:

1. Wpisowe w kwocie 200zł za dziecko nowoprzyjęte i kontynuujące następny rok szkolny.

2. Czesne za każdy miesiąc od IX 2017r. do VIII 2018r. wynosi:

Wariant I - pobyt w godz. 6.30-12.00 - 275zł

Wariant II - pobyt w godz. 6.30-16.30 - 320zł

Wariant III - pobyt w godz. 6.30-18.00 - 375zł

 

Stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu dziecka - 9.50zł (własna kuchnia)


Czesne obejmuje:
- realizację podstawy programowej MEN,
- zajęcia rozwojowe oparte na pedagogice Marii Montessori,

- j.angielski - 2 razy w tyg.

- j. niemiecki/hiszpański- 1 raz w tyg.

- dogoterapię- 1 raz w tygodniu

- rytmikę - 1 raz w tyg.
- gimnastykę korekcyjną - 2 razy w tygodniu,
- zajęcia z logopedą (indywidualne i grupowe)  2 razy w tygodniu
- zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe)  2 razy w tygodniu
- zajęcia plastyczne, bajkoterapię, inne zajęcia autorskie prowadzone przez wykwalifikowane i zaangażowane nauczycielki,
- wycieczki, teatrzyki, zabawy, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi i inne imprezy.

Dla chętnych organizujemy dodatkowe zajęcia :
- warsztaty rzeźbiarskie z różnorodnych tworzyw

- taniec współczesny towarzyski

- judo
- szachy
- techniki szybkiego uczenia się
- warsztaty teatralne
- indywidualne lekcje gry na instrumentach muzycznych
- wycieczki, teatrzyki, zabawy, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi i inne imprezy.

Logowanie