Zasady płatności

Zasady odpłatności:

Rodzice wnoszą opłaty, ujęte w regulaminie:
- jednorazowo, tzw. wpisowe, przy zapisie dziecka do przedszkola;
- raz w roku ubezpieczenie;
- comiesięczne: opłatę stałą (zwaną dalej czesnym) i opłatę za wyżywienie w wysokości równowartości spożytych przez dziecko posiłków.

Czesne to całościowa opłata za opiekę, wychowanie i nauczanie dzieci w umownym czasie pobytu dziecka w przedszkolu - patrz cennik.

Czesne obejmuje  wszystkie  grupowe zajęcia programowe; podstawowe i dodatkowe  w tym nauka języka angielskiego, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, a także opiekę specjalistów prowadzone w umownym czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

Rodzice są zobowiązani do wpłacania czesnego gotówką lub przelewem na wskazane konto z góry do 10 dnia miesiąca.

Logowanie