Opieka w żłobku i klubie malucha

Niepubliczny żłobek

Niepubliczny Żłobek
ul. Sienkiewicza 12A

Żłobek

Klub Malucha
ul. Grabianowska 50

Sienkiewicza 10a

Niepubliczny Żłobek
ul. Sienkiewicza 10a

W ramach żłobka i klubu malucha:

  • zapewniamy całodzienną, fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 6 m-cy do 2,5 lat,
  • wyrabiamy nawyki higieny oraz troszczymy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci,
  • prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe, wspomagające indywidualny rozwój i wczesną edukację każdego dziecka,
  • zapewniamy wykwalifikowanych opiekunów i udostępniamy materiały Marii Montessori,
  • kształtujemy postawy społeczne dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania wśród rówieśników,
  • rozwijamy wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci oraz ich uzdolnienia poprzez różne formy aktywności plastyczno-technicznej oraz uczestnictwo w zajęciach z rytmiki,
  • udzielamy dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i medycznej w razie potrzeby,
  • zapewniamy dzieciom prawidłowe żywienie oraz uczymy przestrzegania zasad higieny przy spożywaniu posiłków