Zajęcia przedszkolne

Oprócz zajęć montessoriańskich w przedszkolu dzieci rozwijają swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, uczestnicząc w zajęciach skierowanych do wszystkich dzieci, wliczonych w czesne:
Placówka realizuje następujący program dydaktyczno-wychowawczy.

W skład grupy zajęć edukacyjnych wchodzą:

 • Aktywności twórcze i edukacyjne z materiałem rozwojowym Marii Montessori.
 • Nauka w formie zabawy języka angielskiego
 • Zajęcia czytelnicze.
 • Czytanie książek przez nauczyciela, nauka wierszyków, rymowanek, wyliczanek, zabawy ze słowem, bajkoterapia.
 • Realizacja programu wychowania przedszkolnego.
 • Realizacja programu ?Dziecięca matematyka?.
 • "Klub podróżnika" - zajęcia geograficzne.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.


W skład grupy zajęć ruchowych wchodzą:

 • Gimnastyka z elementami korektywy.
 • Wycieczki, spacery, zabawy na świeżym powietrzu.
 • Zabawy ruchowe ze śpiewem.
 • Zajęcia sportowe.


W skład grupy zajęć artystycznych wchodzą:

 • Zajęcia plastyczne.
 • Zajęcia teatralne, przygotowanie przedstawień i programów artystycznych.
 • Muzykoterapia, słuchanie muzyki, nauka i śpiewania piosenek, muzykowanie na prostych instrumentach.

Logowanie