Ogłaszamy rekrutację na stanowisko pielęgniarki w żłobku przy ulicy Ceglanej 29 w Siedlcach. Forma zatrudnienia – umowa o pracę.

W żłobku realizowany jest Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Zameczek”. Celem Projektu jest umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy 40 rodzicom lub prawnym opiekunom (kobietom i mężczyznom), którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

W celu poznania szczegółów zatrudnienia lub zgłoszenia kandydatury prosimy o kontakt:

  • telefoniczny pod numerem 600 251 606,
  • osobisty w biurze żłobka przy ulicy Ceglanej 29.
Komentarze zostały zablokowane.