Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do żłobka zlokalizowanego w Siedlcach przy ulicy Ceglanej 29. W żłobku realizowany jest Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Zameczek”. Celem Projektu jest umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy 40 rodzicom lub prawnym opiekunom (kobietom i mężczyznom), którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

W ramach rekrutacji uzupełniającej do Projektu przyjętych zostanie 6 rodziców lub prawnych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Rekrutacja odbędzie się w dniach 1-9 sierpnia 2019r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w placówce przy ulicy Ceglanej 29 w Siedlcach.

W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy do:
– zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
– kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów: 600 251 606, 600 247 476
– lub osobistego w siedzibie niepublicznego żłobka Zameczek przy ulicy Ceglanej 29.
Zapraszamy!

 

Komentarze zostały zablokowane.