Warsztaty muzyczne

Warsztaty muzyczne - organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, doskonalące percepcję słuchową, budzące wrażliwość estetyczną, rozwijające sferę emocjonalną i intelektualną. Program powstał z przeświadczenia o ogromnej roli zajęć muzycznych w pracy z dziećmi. Poprzez obcowanie z żywymi instrumentami (pianino, gitara, elementy perkusyjne), jak również za pomocą różnych zabaw muzyczno-ruchowych, śpiewów, zajęć muzyczno-plastycznych doskonalących pamięć muzyczną, wyzwalana jest w dzieciach ich własna, indywidualna aktywność i twórczość. Warsztaty prowadzone będą wg ideii:
- Carla Orffa (twórcze, kreatywne obcowanie z muzyką)
- aktywnego słuchania muzyki metodą Batii Strauss.

Prowadzący:
Maciej Wiśniewski- leader autorskiego zespołu muzycznego "Avogadro" z Mińska Mazowieckiego, absolwent szkoły muzycznej I-ego stopnia w Mińsku Maz., indywidualny wychowanek pani Justyny Kowyni w zakresie wokalnym, animator dziecięcy
Wykształcenie wyższe.

Logowanie