Ogłaszamy nabór do nowego żłobka zlokalizowanego w Siedlcach przy ulicy Ceglanej 29. W żłobku będzie realizowany Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Zameczek”. Celem Projektu jest umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy 40 rodzicom lub prawnym opiekunom (kobietom i mężczyznom), którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. Placówka rozpocznie funkcjonowanie w styczniu 2019r. Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się 20 listopada 2018r. o godzinie 15.00 w placówce przy ulicy Sienkiewicza 10A. W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy do

  • zapoznania się z plikiem Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
  • kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów: 600 251 606, 600 247 476, 500 506 366
  • lub osobistego w siedzibie niepublicznego żłobka Zameczek przy ulicy Sienkiewicza 12A.
Komentarze zostały zablokowane.