Wybrane aspekty pojęcia chłonący umysł wg M.Montessori

Spis treści
Wybrane aspekty pojęcia chłonący umysł wg M.Montessori
Definicja wychowania wg M.Montessori
Pojęcie nebuli a aktywność rozwojowa dziecka
Znaczenie koncentrowania się
Znaczenie absorbującego umysłu dla kształcenia zmysłów
Cel dziecka
Wszystkie strony

Wybrane aspekty pojęcia chłonący umysł wg pedagogiki Marii Montessori

MARIA MONTESSORI urodziła się w Chiaravalle (Włochy) w 1870 r., zmarła w 1952 r. w Holandii. Była pierwszą kobietą we Włoszech, która ukończyła studia medyczne i otrzymała dyplom lekarza medycyny. Po uzyskaniu doktoratu z psychiatrii się oddała pracy pedagogicznej.
Maria Montessori była również aktywnym członkiem Międzynarodowej Ligi dla Wychowania Dzieci Niepełnosprawnych. Pracując w/g założeń swojej metody z tymi dziećmi, osiągnęła lepsze wyniki nauczania niż inni nauczyciele w szkołach tradycyjnych.
Pierwsze Przedszkole - tzw. Casa dei Bambini - Montessori utworzyła w Rzymie w 1907 roku. Jej metodyka nauczania oraz idee wychowania szybko się upowszechniły we wielu krajach i są popularne do dziś.
Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i przesłania humanistyczne, zawarte w ideach swojej metody wychowawczej Maria Montessori była wyróżniana tytułami Doktora Honoris Causa.
Na Uniwersytecie w Sorbonie otrzymała Krzyż Legii Honorowej. Była wielokrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.
W roku 1897 podjęła pracę w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Rzymskiego, podczas której zwróciła szczególną uwagę na dzieci upośledzone umysłowo, przebywające w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie próbowały czymś się zająć; bawiły się resztkami niedojedzonego chleba. Zachowanie to nasunęło jej myśl, że dzieci posiadają wewnętrzną siłę stymulującą je do rozwoju. By mogła ona się ujawnić, wystarczy im stworzyć odpowiednie warunki .
Jedną z myśli przewodnich pedagogiki Montessori jest założenie, iż dziecko ma niespotykaną zdolność do nauki. Dziecko jest samo w sobie pełną, ludzką istotą, która mocą właściwych jej sił twórczo- formalnych potrafi wywrzeć zasadniczy i pozytywny wpływ na świat dorosłych. Dzieciństwo to okres ciągłego rozwoju i wielkiej dynamiki życia wewnętrznego, która mobilizuje dziecko do coraz nowych form aktywności.
W czasie pierwszych lat życia dzieci dosłownie chłoną świat wokół nich, poznają otoczenie za pomocą wszystkich zmysłów. Tę zdolność absorbowania impulsów wewnętrznych Maria Montessori nazwała zmysłem absorbującym. Jest to percepcja bezkrytyczna, którą twórczyni pedagogiki porównywała z kamerą, która odzwierciedla wszystko bez możliwości oceny. Ponieważ dziecko rejestruje wszystkie wrażenia, jego sposób nauki jest innych niż dorosłego- uczy się nieświadomie i mimowolnie. Dlatego tak ważne jest w wychowaniu dziecka stymulowanie zrównoważonego rozwoju poprzez dbanie o rozwój wszystkich zmysłów: wzroku słuchu, smaku, węchu i czucia. Radosne dzieciństwo, pełne zabawy, bogate w podróże i kontakty z innymi ludźmi, w atmosferze miłości i ciepła rodzinnego stwarza najlepsze warunki do wkroczenia w dorosłe, pełnowartościowe, satysfakcjonujące życie.  
Nie ma takiej możliwości, by dorosły był zbyt miły, wyrażał zbytni szacunek, lub był zbyt mądry czy przywiązywał za dużo uwagi do dźwięków, które słyszy dziecko lub do otoczenia, które ono obserwuje.
Dlatego też w sytuacji, kiedy dziecko nie przebywa ze swoimi rodzicami, należy zwracać szczególną uwagę na to z kim dziecko spędza czas oraz nie należy bagatelizować oczekiwań wobec innych dorosłych, z którymi dziecko przebywa. Środowisko, które tworzymy dla naszych dzieci jest tym, które one będą chciały stwarzać dla swoich dzieci, dla wnuków i tak dalej.
W procesie absorpcji dziecko ugruntowuje w sobie spontanicznie i aktywnie język i moralność, formy ruchu i zwyczaje, normy i zasady moralne otoczenia. W ten sposób potrafi ?w dowolnych warunkach cywilizacyjnych i w każdej epoce przyjąć wszystko, co ze sobą niosą? więc zarówno wszelkie pozytywne elementy jak również te negatywne, ponieważ dziecko nie posiada jeszcze żadnej skali wartości, norm, nie ocenia.
Absorbujący umysł tworzy podstawy osobowości i prowadzi do świadomości. W miarę jak słabnie jego działanie, rozwija się świadomość. Oznaką rodzącej się świadomości jest celowe działanie.  Moment pojawienia się działań celowych przypada na wiek ok. 3-4 lata.Logowanie