Wybrane aspekty pojęcia chłonący umysł wg M.Montessori - Definicja wychowania wg M.Montessori

Spis treści
Wybrane aspekty pojęcia chłonący umysł wg M.Montessori
Definicja wychowania wg M.Montessori
Pojęcie nebuli a aktywność rozwojowa dziecka
Znaczenie koncentrowania się
Znaczenie absorbującego umysłu dla kształcenia zmysłów
Cel dziecka
Wszystkie strony

Jedną z podstawowych tez antropologicznych jakie wysnuła Maria Montessori było określenie roli wychowania jako pomocy i służby w naturalnym i normalnym rozwoju dziecka. Montessori uważała, iż rozwój ten dokonuje się zgodnie z określonymi prawidłościami oraz iż determinowany jest przez  poprzez wewnętrzną siłę twórczo- formatywną zwaną horme. Oznacza to, że pierwotny plan rozwoju tkwi we wnętrzu samego dziecka i jest jemu z góry nadany oraz że wychowanie może co prawda pomóc dziecku bądź przeszkadzać w rozwoju, ale nigdy nie powinno w ten naturalny proces rozwojowy ingerować z zamiarem przekształcenia, kreowania czegokolwiek.
Dziecko rozwija się samo dzięki indywidualnej ukrytej energii życiowej, która wpływa na rozwój zgodnie z ustalonym od samego początku planem. Wg Montessori dziecko nosi w sobie klucz do swego istnienia, indywidualnego rozwoju.
To nie dorosły lecz samo dziecko określa, co na każdym etapie rozwoju mamy uznawać za odpowiednie dla niego a przejawia się to poprzez swobodne i spontaniczne wyrażanie wewnętrznych potrzeb i zainteresowań w przygotowanym pedagogicznie otoczeniu.
Założenie o istnieniu wewnętrznego planu rozwojowego prowadził do nowego rozumienia roli wychowawcy, którego głównym zadanie przestało być kształcenie i kształtowanie dziecka na obraz dorosłego lecz towarzyszenie naturalnemu rozwojowi dziecka i zapewnianiu jemu ochrony. Ostatecznie dziecko też nie jest stwórcą samego siebie- wewnętrzny plan budowy i nie wynikające z działania czynników zewnętrznych prawidłowości własnego rozwoju są dziecku dane ? z góry?, są pochodzenia boskiego.
Rozwój dziecka biegnie śladem występujących okresów szczególnej chłonności, która kieruje zainteresowanie dziecka na określone rzeczy i czynności. Opracowana przez Montessori teoria uczenia się w okresie wczesnodziecięcym opiera się na założeniu, iż dziecko wszystkie swe umiejętności nabywa w sposób nieświadomy i bez wysiłku pod czas okresów uwrażliwienia (fazy wrażliwości zaczerpnięte z teorii biologa De Vries). Dzięki szczególnej chłonności dziecko potrafi na krótki czas wytworzyć nadzwyczaj intensywną więź ze światem zewnętrznym, koncentrując swe spontaniczne zainteresowanie i całą uwagę na określonym wycinku  otoczenia a w  efekcie chłonie je (zapamiętuje, uczy się otoczenia).   Ta umiejętność absorbowania jest odpowiedzialna za to, że dziecko mając wokół siebie różnorodne możliwości, interesuje się pewnymi rzeczami, jednocześnie ignorując pozostałe.Logowanie