Wybrane aspekty pojęcia chłonący umysł wg M.Montessori - Pojęcie nebuli a aktywność rozwojowa dziecka

Spis treści
Wybrane aspekty pojęcia chłonący umysł wg M.Montessori
Definicja wychowania wg M.Montessori
Pojęcie nebuli a aktywność rozwojowa dziecka
Znaczenie koncentrowania się
Znaczenie absorbującego umysłu dla kształcenia zmysłów
Cel dziecka
Wszystkie strony


Poprzez badania nad prenatalnym rozwojem człowieka dowiedziono, iż dziecko rozwija się psychicznie jeszcze przed narodzeniem. Jest to potwierdzenie słów Marii Montessori, która uważała, że człowiek jeszcze przed narodzeniem jest nie tylko biologicznym, ale i ?duchowym organizmem, co w końcu uzewnętrznia się również w aktywności dziecka?.
Podstawowym wyznacznikiem tego twierdzenia jest ?nakierowanie na rzeczywistość zewnętrzną?, ponieważ bezpośrednio po przyjściu na świat dziecko przyswaja sobie i zawłaszcza otoczenie, które zastaje, rozwija osobowość dostosowaną do warunków tego otoczenia.
Jedną z biopsychicznych przesłanek ludzkiego rozwoju są tzw. nebule, czyli wrodzona zdolność, gotowość do opanowania niektórych umiejętności np. mowy, ruchu i innych typowo ludzkich sprawności.
Analizując przykładowe nebule mowy, będącą zdolnością przyswajania każdego języka, można stwierdzić, iż mowa jest jedną z umiejętności, jakie dziecko nabywa niemal bez inspiracji z zewnątrz. Jak podkreśla Maria Montessori- właściwa praca nad rozwijaniem umiejętności językowych dziecka odbywa się w jego podświadomości. Jest to jedyny sposób na wyjaśnienie procesu nauki mowy u dziecka.
Wg koncepcji Total Physical Response Jamesa Ashera pierwszy etap tego procesu to nauka rozumienia ze słuchu- dziecko wykazuje, że rozumie pytanie: Gdzie jest miś?  Drugi etap to aktywność fizyczna, będąca reakcją na polecenia dorosłych i w efekcie wykonywanie tych poleceń: Podaj mamie piłeczkę! A następnie dziecko nabywa umiejętność tworzenia komunikatów językowych.  Cały ten  system zjawisk, składających się na język, dziecko jest w stanie wchłonąć i tak adaptować, iż w rezultacie jest w stanie bez problemu komunikować się werbalnie. Nie ma tu znaczenia, jakiego języka dziecko się uczy, jak mocno jest on skomplikowany i nieregularny.
Dziecko posiada takie umiejętności dzięki dwóm czynnikom: okresu otwartości (fazy wrażliwej) na język oraz oddziaływaniu absorbującego umysłu na przebieg tego okresu.  Wszelkie procesy rozwoju zachodzące w umyśle dziecka są spotęgowane faktem, iż percepcja  wspomagana jest poprzez zmysł słuchu, dotyku oraz a w efekcie komunikacji werbalnej.
Nebule uaktywniają się w tzw. fazach wrażliwych. Są to etapy rozwojowe maksymalnej chłonności w uczeniu się i nabywaniu konkretnych umiejętności. Dziecko wykazuje na danym etapie podatność, wrażliwość na dany temat. Nebule mogą się rozwijać a przez to osiągać optimum tylko wówczas, jeśli dziecko ma możliwość nauki poprzez praktykę, możliwość doświadczania pewnych umiejętności.Logowanie