Wybrane aspekty pojęcia chłonący umysł wg M.Montessori - Znaczenie koncentrowania się

Spis treści
Wybrane aspekty pojęcia chłonący umysł wg M.Montessori
Definicja wychowania wg M.Montessori
Pojęcie nebuli a aktywność rozwojowa dziecka
Znaczenie koncentrowania się
Znaczenie absorbującego umysłu dla kształcenia zmysłów
Cel dziecka
Wszystkie strony


Jednym z najbardziej uspokajających zajęć dla dzieci jest koncentrowanie się. Nie chodzi tutaj o bierną koncentrację bez własnego zaangażowania, jak podczas oglądania bajek lecz o skupianie się na wykonywaniu zadania.  Zadanie to musi być kontrolowane przez dziecko tak, aby mogło ono je powtarzać tak często jak zechce i powinno ono stawiać wyzwania zarówno dla ciała dziecka (zadanie związane z ruchem), jak również dla jego umysłu.
Wybór zadań nie jest tak ważny jak poziom koncentracji, który jest uzyskiwany podczas ich wykonywania. Głęboka koncentracja może się pojawić podczas przesypywania w piasku, mycia marchewki, wiązania kolorowych sznureczków, układania klocków czy rysowania.
Ważną rolę w tek kwestii odgrywa Montessoriański nauczyciel, który musi prowadzić ?lekcje?- wskazywać dziecku możliwość wykorzystania danego przedmiotu, pomocy w sposób, który są dobrze przemyślane, logiczne i przejrzyste; tworzy środowisko, które wzmacnia pracę i zawsze obserwuje, kiedy dziecko zaczyna się koncentrować nad zadaniem. Kiedy pojawi się u dziecka koncentracja nauczyciel chroni je, aby mu nie przerywano, ponieważ rozumie, że to doświadczenie wywołuje w dziecku równowagę i radość.Logowanie