Wybrane aspekty pojęcia chłonący umysł wg M.Montessori - Znaczenie absorbującego umysłu dla kształcenia zmysłów

Spis treści
Wybrane aspekty pojęcia chłonący umysł wg M.Montessori
Definicja wychowania wg M.Montessori
Pojęcie nebuli a aktywność rozwojowa dziecka
Znaczenie koncentrowania się
Znaczenie absorbującego umysłu dla kształcenia zmysłów
Cel dziecka
Wszystkie strony


Kształcenie zmysłów to sedno pedagogiki Montessori.
Aktywność zmysłów jest fundamentem rozwoju osobowości. Wg Montessori zmysły nie tylko dostarczają umysłowi wrażeń, które są podstawą jego rozwoju i funkcjonowania, ale mają decydujący wpływ na rozwój moralności i odczuć estetycznych.
Kształcenie zmysłów w koncepcji Montessori to system funkcjonalnych powiązań.
Percepcja taka rozpoczyna się już w na etapie umysłu absorbującego, kiedy dziecko spontanicznie a zarazem nieświadomie wchłania obrazy ze środowiska i przetwarza je na składniki swego umysłu. Wrażenia te zaczerpnięte z rzeczywistości rodzinnej, społecznej, są podstawą do tworzenia wyobrażeń na temat rzeczywistości oraz podstawą do budowania wyobraźni, fantazji. Ze względu na tworzenie w umyśle realistycznego obrazu świata oraz na rozwijanie fantazji, ważne jest jakie wrażenia i obrazy dziecko przyswaja sobie w okresie aktywności nieświadomego, absorbującego umysłu. W tym przypadku kształcenie zmysłów jest zarazem wychowaniem społecznym, bo dziecko spostrzega dorosłych jako postacie społecznie modelowe, jak i wychowaniem moralnym, na które składa się min. doświadczanie okazywania jemu miłość, jak dziecko to odczuwa oraz przeżywa wszystkimi umysłami a tym samym wartościuje emocjonalnie.
Wszystkie podstawowe uczucia społeczne takie jak: miłość i nienawiść, strach i nadzieja, zaufanie i nieufność, bycie kochanym bądź nienawidzonym, rozwija się z relacji z dorosłymi, zanim dziecko skończy 6 lat.    
W związku z tym bardzo ważne są bliskie kontakty fizyczne, serdeczne uściśnięcie, ciepły dotyk i mówienie, będące najważniejszą częścią początkowej fazy kształcenia zmysłów.
Poza tym bardzo istotny pozostaje staranny dobór przedmiotów i barw przestrzeni życiowej dziecka: kolorowe zabawki do obserwacji, dotykania, gryzienia a przede wszystkim możliwość uczestniczenia w życiu rodziny. Dziecko musi mieć możliwość posługiwania się zmysłami, które nabyło będąc jeszcze w łonie matki: musi móc się przyglądać i przysłuchiwać, widzieć, co robią rodzice i rodzeństwo, słuchać co mówią. Wszystko to wchłania z niepowtarzalną w późniejszych latach szybkością, uruchamia system zmysłowy, nastawia go na to, co w kręgu jego świata ważne i niezbędne do życia.
Aktywność zmysłów jest więc ważnym składnikiem żywiołowego dostosowania się dziecka do środowiska. Na niej opiera się późniejsze świadome zachowanie.Logowanie