Wybrane aspekty pojęcia chłonący umysł wg M.Montessori - Cel dziecka

Spis treści
Wybrane aspekty pojęcia chłonący umysł wg M.Montessori
Definicja wychowania wg M.Montessori
Pojęcie nebuli a aktywność rozwojowa dziecka
Znaczenie koncentrowania się
Znaczenie absorbującego umysłu dla kształcenia zmysłów
Cel dziecka
Wszystkie strony


Powody i metody, dla których dziecko pracuje są zupełnie różne od dorosłych. My rodzice zwykle wybieramy jak najefektywniejszy i najszybszy sposób na wykonanie zadania. Dziecko natomiast pracuje, aby opanować wykonywanie zadania i aby przećwiczyć i udoskonalić swoje umiejętności. Może ono szorować stół przez wiele godzin, ale tylko wtedy, kiedy ma na to ochotę - czuje taką potrzebę. Może ono zamiatać podłogę codziennie rano przez dwa tygodnie, a potem przez miesiąc tego nie powtórzyć, ponieważ zajmie się opanowywaniem czegoś innego. Jeśli oczekiwalibyśmy od dziecka, że będzie ono wykonywało każde nowe zadanie codziennie to nie miałoby ono czasu na sen.  

Dla budowy osobowości i rozwoju inteligencji dziecka decydujące znaczenie ma faza  rozwoju wczesnodzięcięcego jako okresu twórczo-formatywnego. Faza ta określana w pedagogice Montessori chłonnym umysłem trwa od narodzin do około końca trzeciego roku życia. To od nas dorosłych zależy w jakim środowisku nasze dziecko egzystuje i jakie bodźce będzie absorbowało, bo to my dorośli tworzymy dla dziecka otoczenie, w którym ono rodzi się i wychowuje.   
Wzajemne oddziaływanie na siebie dziecka i otoczenia buduje wiarę w siebie począwszy od pierwszego roku życia. Własnymi siłami uczy się ono wyruszać w świat, dotykać i chwytać przedmioty, którym się przypatruje i pragnie do nich dotrzeć. Z kochającą i rozumiejącą pomocą dorosłych, starszych dzieci oraz otoczeniem zaspokajającym zmieniające się potrzeby dziecka dowiaduje się ono, że jest zdolne i silne, że jego wybory są mądre, że jest dobrym człowiekiem i z takim przekonaniem powinno wkroczyć w satysfakcjonujące, pełne sukcesów życie dorosłe.
Istnieje nadmierna ilość wymyślnych i sprzecznych recept na to, jak pomóc dziecku w rozwoju. Najlepsza porada to nauczyć się podążać za dzieckiem. Każde dziecko jest wyjątkowe i nie istnieje prosta odpowiedź na to, jak je traktować.
Potrzeba uważnej obserwacji i mądrości rodziców, aby wiedzieć, kiedy dziecko podejmuje każdy kolejny krok, a wsparcie i zachęcenie dorosłego jest najbardziej efektywną formą pomocy w tym istotnym rozwoju poczucia bezpieczeństwa i niezależności. Musimy zawsze być na miejscu i dostępni dla naszego niemowlęcia, umiejąc jednak usunąć się w cień, kiedy nie jesteśmy potrzebni.  Logowanie