Materiał rozwojowy

Poza porządkiem, obcowaniem z naturą, pięknem, bardzo ważnym składnikiem otoczenia dziecka jest materiał dydaktyczny. Jego zadaniem jest wspomaganie jego  rozwoju, dlatego zwany jest on materiałem rozwojowym. Materiał ten powinien być wprowadzany w odpowiednim czasie, okresie szczególnej wrażliwości na określony rodzaj bodźców.

Optymalny czas wprowadzania kolejnego materiału dydaktycznego nauczyciel określa  indywidualnie dla każdego dziecka, obserwując jego pracę i czynione w niej postępy.
Materiały dydaktyczne zostały przygotowane zgodnie z określonymi regułami, do których należą m.in.:

  • stopniowanie trudności,
  • przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego,
  • budzenie ciekawości i zainteresowania dziecka,
  • wyzwalanie różnych form aktywności,
  • kontrola błędów, która umożliwia samodzielne poszukiwanie rozwiązań i czerpanie radości z sukcesów ? dzięki temu dziecko wierzy we własne siły i pragnie podejmować nowe, trudniejsze zadania.


Następną ważną cechą tego materiału jest jego ?zaproszeniowy? charakter, tzn. poprzez dostosowanie do fazy rozwoju dziecka zwraca on na siebie jego uwagę, wywołując zainteresowanie, a tym samym chęć do pracy z nim. Opisywany materiał służy kompleksowemu rozwojowi osobowości dziecka.

Materiały dla dzieci w przedszkolu podzielone są na kilka działów, które odpowiadają pojawiającym się w tym wieku "wrażliwym fazom". W salach znajdują się następujące grupy materiałów:
1. Praktyczne ćwiczenie dnia codziennego np.  przybory do przesypywania, przelewania,  sortowania, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, zamiatania, składania serwetek, czyszczenia itp.;
2. Kształcenie zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, smaku, węchu. Materiał wprowadzający w świat wymiarów, kształtów, powierzchni i brył;
3. Edukacji językowej: wprowadzający w sztukę pisania, czytania, rozwijające mowę dziecka;
4. Matematyka: w przystępny sposób tłumaczący świat matematyki (działań matematycznych): liczenie do 1 000 000, zapisywanie liczb,  
5. Wychowanie dla wszechświata: (tzw. wychowanie kosmiczne) wychodzące globalnie naprzeciw zainteresowaniu dzieci otaczającym je światem zawierające elementy geografii, biologii, historii ziemi;                                                                     
6. Wiedza o religii.

.

Logowanie