O pedagogice Montessori

"POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU"

Maria Montessori opracowała całościową koncepcję pedagogiczną, obejmującą rozwój dziecka od narodzenia aż do wkroczenia przez nie w wiek dorosły. Wychowanie i edukacja opierają się na szacunku dla godności dziecka.
Wychowanie jest tu rozumiane jako wspieranie i stałe podążanie za dzieckiem. Istotą wychowania jest uniezależnienie dziecka od dorosłych, jego samodzielność i odpowiedzialność za siebie i za świat. Zadaniem wychowawcy jest pomoc dziecku w samodzielnym osiągnięciu celu, możliwa dzięki znajomości i szacunkowi dla praw rozwojowych.
Według Marii Montessori istotą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności za siebie i świat.

Maria Montessori ( 1870 - 1952) - lekarka, pedagog i twórczyni systemu wychowania przedszkolnego zwanego metodą Montessori.
Zaliczana jest do grona reformatorów edukacji wczesnoszkolnej i umieszczana w nurcie pedagogiki alternatywnej.
Założone przez nią w Rzymie (1907r.) przedszkole dało początek nowemu typowi placówek.
Montessori w trakcie pracy z dziećmi a zarazem prowadzonych badań doszła do wniosku, że każde dziecko ma swój indywidualny plan rozwoju, na który składają się tzw. " wrażliwe fazy" (okresy).
Dziecko wtedy jest bardzo wrażliwe na impulsy wysyłane z otoczenia i gdy zostaną stworzone mu odpowiednie warunki, potrafi ono w sposób zdecydowanie skoncentrowany poświęcić się pracy przez długi okres czasu.
I tak w życiu każdego dziecka pojawia się wiele wrażliwych faz np. na pisanie i czytanie u dzieci 4-5 letnich,
która pozwala im na bardzo szybką naukę liter i ich pisowni oraz chodzenie, mówienie, liczenie, aktywność ruchową.

Zjawisko to nazwała autorka "polaryzacją uwagi".

Jest to szczególnie pogłębiony i skoncentrowany typ aktywności, w której możliwości edukacyjne dziecka są największe. Dziecko uczy się wtedy chętnie i szybko, łatwo i bez wysiłku. Dlatego też nie można z góry tworzyć systemu wychowawczego i dydaktycznego bez uwzględnienia cech indywidualnych dziecka

Logowanie