Pomoce Montessori

To różnego rodzaju przedmioty inspirujące dzieci do twórczego działania. Cechuje je prostota, estetyka i przemyślana konstrukcja. Każda pomoc zbudowana jest według zasady stopniowania trudności i zawiera możliwość samodzielnej kontroli dokonywanej przez dziecko. Te specyficzne cechy dydaktycznych materiałów Montessori umożliwiają dziecku samodzielne działanie. Cały materiał jest ze sobą logicznie powiązany, stanowi integralną całość. Każda grupa pomocy jest podstawą do następnych bardziej skomplikowanych i abstrakcyjnych działań. Zdobytą wiedzę dziecko potrafi wykorzystać w praktyce, np. ćwicząc z materiałem kształcącym wrażliwość na barwy przenosi umiejętność rozróżniania kolorów na swoje działania w otoczeniu.

Pomoce podzielić można na następujące grupy:

1. Pomoce do praktycznych ćwiczeń dnia codziennego

Odwołują się do chęci wykonania przez dziecko 3- 6 letnie czynności domowych,  samoobsługowych. Dlatego też w grupach przedszkolnych znajdują się liczne pomoce z tej grupy, min.:

  • ramki umożliwiające uczenie się zawiązywania, zapinania, sznurowania, zasuwania;
  • naczynia o różnym stopniu trudności do przelewania wody,
  • zestawy do czyszczenia butów, srebra;
  • serwety do składania;
  • miejsce do mycia rąk,
  • małe szufelki, szczoteczki do zamiatania, ściereczki do wycierania kurzu.

Używanie tych pomocy koordynuje i harmonizuje ruchy dziecka, pomaga uczyć się  czynności potrzebnych w życiu codziennym. Ma sens społeczno-moralny. Możliwość samoobsługi i udziału w codziennych czynnościach domowych uniezależnia dziecko od ingerencji i często przesadnej pomocy osób dorosłych, uczą wytrwałości i i cierpliwości oraz wyzwalają w dziecku radość działania oraz poczucie przydatności. Dziecko zaczyna szanować prace innych.

Znajdują się tu również przedmioty i rekwizyty, które ukazują sens działań społecznych. Miejsce na zabawę w dom z lalką niemowlęciem, ze stołem, który można nakryć, z szafą do której można włożyć starannie złożone ubrania, pomagają dzieciom poprzez zabawy w role uczyć zachowania się.
Nauczyciel aranżuje także zabawy uczące norm kulturalnego zachowania się., np. formy powitań, podziękowań, przeprosin.
Specyficznymi ćwiczeniami w tej grupie są w prowadzone przez Montessori lekcje ciszy i milczenia. Mają one ogromne znaczenie w harmonijnym rozwoju ruchowym i psychicznym małego dziecka.  

2. Pomoce do kształcenia zmysłów

Mają za zadanie wprowadzenie dziecka w świat pojęć, którymi będzie się ono posługiwało w dalszym zyciu.
Małe dziecko myśli w sposób konkretno- obrazowy ale od 3-go roku życia zaczyna posługiwać się językiem pojęć. Dziecko musi najpierw dotknąć, zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powąchać,  aby wrażenia znalazły swoje odbicie w mózgu i zostały skojarzone z właściwym pojęciem.
Pomoce z tej grupy pozwalają dziecku zmysłami określić ich cechy. Dziecko używając ich jest wprowadzone w świat pojęć np. związanych z wymiarami (długi- dłuższy- najdłuższy, cienki- gruby, mały, mniejszy- najmniejszy). Dowiaduje się jak nazywają się kolory, ich odcienie, jakie są rodzaje i intensywność szmerów i dźwięków. Doświadcza powierzchni szorstkich  i gładkich, nadaje nazwy smakom i zapachom,  określa, czy przedmioty są lekkie czy ciężkie, ciepłe czy zimne.  
Wszystkie te pojęcia, wrażenia zmysłowe dziecko odbiera, wykształca i określa przy użyciu odpowiednich pomocy montesoriańskich.

3. Pomoce  do edukacji matematycznej

Umożliwiają dziecku poznanie świata liczb, zrozumienie i wyćwiczenie czterech działań matematycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie).

Pomoce w tym dziale są tak przemyślane, ze dzieci już przedszkolu mają okazję poznać duże liczby, którymi w tym wieku z reguły się interesują. Służą do tego min. złote perełki, które są zmaterializowaną interpretacją jedności, dziesiątek, setek i tysięcy.

4. Pomoce do Edukacji językowej

Umożliwiają naukę pisania, czytania, ortografii, gramatyki już od okresu przedszkolnego. Montessori opracowała pomoce w tym zakresie opierając się na wielozmysłowym poznawaniu świata przez 4-5 letnie dziecko i jego zainteresowaniu językiem pisanym i  mówionym.
Charakterystycznymi pomocami są litery wykonane z szorstkiego papieru i naklejone na deseczki. Używając dotyku, wzroku dziecko stopniowo poznaje litery , które pomogą w dalszej nauce czytania i pisania..
Specyficzną pomocą gramatyczną są symbole części mowy np. czerwone koło symbolizuje czasownik, czarny trójką ? rzeczownik.

5. Pomoce do wychowania kosmicznego.

Umożliwiają poznawanie i zrozumienie świata w aspekcie astronomicznym, geologicznym, geograficznym, biologicznym i historycznym. Wraz z bezpośrednim kontaktem z przyroda ożywioną i nieożywioną dziecko odkrywa związki i zależności we wszechświecie. Zaczyna rozumieć swoje miejsce na ziemi i zadania, jakie ma do spełnienia w związku z odpowiedzialnością za siebie, innych oraz świat natury i kultury.
Podziwiając i zachwycając się przyrodą i kulturą młody człowiek rozwija w sobie uczucia  społeczno-moralne oraz postawy proekologiczne i pokojowe.

6. Pomoce do wychowania religijnego.

Przybliżają dziecku pojęcie wiary jako drogi do rozwoju duchowego. Umożliwiają dziecku kontakt z Bogiem, ukazują sens bycia przynależnym do wspólnoty wiary. W palcówkach montessoriańskich jest miejsce na umieszczanie symboli wiary.

Logowanie