Zakres tematyczny zajęć pedagogiki Montessori

1. Praktyczne ćwiczenia dnia codziennego;

 • Cel zajęć:   przygotowanie dziecka do życia praktycznego

Ćwiczenia wstępne kontroli ruchów i koordynacji np.:

 • przelewanie wody,
 • przesypywanie,
 • składanie serwet,

Troska o własną osobę np.:

 • zapinanie guzików,
 • zawiązywanie sznurowadeł,
 • mycie rąk,
 • zasuwanie suwaków,
 • czyszczenie butów.

Troska o otoczenie np.:

 • pielęgnacja ogrodu, kwiatów,
 • czyszczenie metalu,

Formy grzecznościowe np.:

 • formy powitań,
 • formy podziękowań,
 • zabawy w grupie,
 • zabawy w role,

Ćwiczenia ciszy np. chodzenie po elipsie

 

2. Kształcenie zmysłów (budowanie pojęć)

 • Cel zajęć- kształcenie polisensoryczne

Wymiary np.:

 • mały- mniejszy-najmniejszy
 • długi- krótki

Zmysł dotyku

 • szorstki- gładki
 • zimny- ciepły

Zmysł wzroku

 • kolory i ich odcienie

Zmysł węchu

 • zapachy- rozróżnianie

Zmysł smaku

 • smaki ?rozróżnianie

Zmysł baryczny

 • tabliczki baryczne

 

3.    Edukacja matematyczna/geometria

Liczenie w zakresie 1- 1000

Działania matematyczne na ?małych? liczbach do  100-u

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie do 18-u,
 • mnożenie i dzielenie w zakresie do 100-u,

Działania matematyczne na ?dużych? liczbach do 100 milionów, hierarchia liczb,

Działania na ułamkach zwykłych,

Geometria.

 

4.    Edukacja językowa

 • Cel: nauka jezyka polskiego

Przygotowanie do pisania

 • odrysowywanie
 • litery szorstkie
 • alfabet

Czytanie do wyrazu do zdania

 • ?koszyki językowe?
 • wprowadzanie trudności językowych np. ch, rz, ó,
 • rulony z poleceniami,

Gramatyka

 • części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, przysłówek, spójnik, liczebnik, zaimek, wykrzyknik ,
 • analiza zdania-rola orzeczenia w zdaniu, rozbiór logiczny zdania

 

5.    Edukacja kosmiczna

 • Cel zajęć: wiedz o świecie przyrodniczo- społecznym

Geograficzny aspekt edukacji kosmicznej

 • globusy,
 • mapy puzzlowe,

Biologiczny aspekt Edukacji kosmicznej,

Historyczny aspekt Edukacji kosmicznej

Powstanie Ziemi,

Pierwszy człowiek

 

6.    Wychowanie religijne

Co to jest wiara?

Wiedza o religiach świataLogowanie