Program dydaktyczno-wychowawczy

Oprócz zajęć montessoriańskich w przedszkolu dzieci rozwijają swoje umiejętności, uczestnicząc w zajęciach, które są wliczone w czesne. Prowadzą je nasi wykwalifikowani specjaliści.

Trochę nauki…

W ramach zajęć edukacyjnych zapewniamy:

 • realizację programu wychowania przedszkolnego,
 • aktywności twórcze i edukacyjne z materiałem rozwojowym Marii Montessori,
 • naukę języka angielskiego w formie zabawy,
 • zajęcia czytelnicze,
 • czytanie książek przez nauczyciela, naukę wierszyków, rymowanek, wyliczanek, zabawy ze słowem, bajkoterapię,
 • realizację programu „Dziecięca matematyka”,
 • zajęcia geograficzne „Klub podróżnika”,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Trochę ruchu…

W ramach zajęć ruchowych prowadzimy:

 • gimnastykę z elementami korektywy,
 • wycieczki, spacery, zabawy na świeżym powietrzu,
 • zabawy ruchowe ze śpiewem,
 • zajęcia sportowe

Trochę twórczości…

W ramach zajęć artystycznych zapewniamy:

 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia teatralne, w tym przygotowanie przedstawień i programów artystycznych,
 • muzykoterapię, słuchanie muzyki, naukę i śpiewanię piosenek, muzykowanie na prostych instrumentach