Formularz zgłoszeniowy do żłobka lub przedszkola

Posłanie do żłobka lub przedszkola to wielki moment zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Pozwoli nam to na lepsze poznanie przyszłego podopiecznego i stworzenie mu najlepszych warunków rozwoju.


Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca w naszych placówkach. Warunkiem gwarancji miejsca jest podpisanie umowy. Zapraszamy


Masz problem z wypełnieniem formularza? Skontaktuj się z nami!

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji dziecka oraz realizacji zadań oświatowych Przedszkola Zameczek, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) *