Opieka w żłobku - klubie malucha

Niepubliczny Żłobek

ul. Sienkiewicza 12A


Klub Malucha

ul. Grabianowska 50


Zapewniamy całodzienną, fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 6 m-cy do 2,5 lat.
Wyrabiamy nawyki higieny oraz troszczymy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci.
Prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe, wspomagające indywidualny rozwój i wczesną edukację każdego dziecka.      
Zapewniamy wykwalifikowanych opiekunów i udostępniamy materiały Marii Montessori.
Kształtujemy postawy społeczne dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania wśród rówieśników.
Rozwijamy wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci oraz ich  uzdolnienia, poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz uczestnictwo w zajęciach z rytmiki.
Udzielamy dzieciom pomocy psychologiczno ?pedagogicznej i medycznej w razie potrzeby.
Zapewniamy dzieciom prawidłowe żywienie ( własna kuchnia) oraz uczymy przestrzegania zasad higieny przy spożywaniu posiłków.

Pracujemy od 6.30 do 18.00.

Logowanie