W przedszkolu każdy dzień jest udany

Przedszkole i żłobek pracują przez cały rok, w dni powszednie w godzinach od 6:30 do 18:00, z wyjątkiem wcześniej ustalonych z rodzicami terminów, w tym dwutygodniowej przerwy wakacyjnej.

Plan dnia wygląda następująco:

6:30–8:15 – schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, zabawy dydaktyczne, zestaw ćwiczeń porannych

Zabawy zgodnie z założeniami metody Montessori. Dzieci uczą się współdziałać w myśl zasady „nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj” oraz pomagać sobie wzajemnie. Młodsze dzieci uczą się od starszych samodzielności, starsze zaś troskliwie opiekują się maluszkami po rozstaniu z mamą.

8:15–8:30 – przygotowanie do śniadania, wspólne nakrywanie do stołu

8:30–9:00 – śniadanie

9:00–10:00 – zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, praca w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, nauka piosenek, wierszyków

10:00–10:20– drugie śniadanie w postaci owoców i warzyw

10:20–11:00 – zajęcia programowe, praca z materiałami montessoriańskimi – gry i zabawy dydaktyczne z zakresu: matematyki, języka polskiego, biologii, geografii; zestawy ćwiczeń i zabaw ruchowych z elementami usprawnienia psychoruchowego, zajęcia z logopedą bądź z psychologiem, j. angielski, religia

11:00–11:30 – gry i zabawy na podwórku przedszkolnym – zorganizowane oraz swobodne, wycieczki

11:30–11:45 – powrót do przedszkola, czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu

11:45–12:30 – obiad, mycie zębów

12:30–14:30 – odpoczynek, słuchanie kołysanek, czytanie literatury dziecięcej lub opowiadanie bajek, zajęcia wyciszające i relaksacyjne – słuchanie muzyki, dla chętnych przedszkolaków sjesta poobiednia na leżaczkach z ulubioną poduszką lub przytulanką, dla pozostałych zajęcia alternatywne: rysowanie kredkami, praca własna, zajęcia dodatkowe

14:30–15:00 – podwieczorek

15:00–17:00 – wyjście do ogrodu, praca z materiałem montessoriańskim, gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach lub zajęcia dowolne, zajęcia dodatkowe, kontakty indywidualne z rodzicami

17:00–17:30 – drugi podwieczorek

17:30–18:00 – zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci do domów